Site Overlay

Lezingen serie: De Magie van Vrouwelijk Leiders 2022-2023

Lezingen serie: De Magie van Vrouwelijk Leiders 2022-2023


22 september 2022

Lezingen serie: De magie van vrouwelijk leiderschap 2022-‘23 door kunsthistorica Ans Mansveld

Aanmelden kan zowel via telefoonnummer 0610180080, als het emailadres ansmansveld@gmail.com tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de gewenste datum. Betaling contant per lezing.

Locatie: Komdersuut, Dorpsstraat 33 in Angerlo

Tijdstip: donderdagmiddag 14.00-16.00 uur

Kosten: € 13.00 per lezing (incl. koffie/thee)

Een serie lezingen over vrouwelijk leiderschap

Maria Magdalena geldt momenteel als het voorbeeld voor vrouwelijke leiderschap in deze nieuwe tijd. zowel vrouwelijke en mannelijke kunstenaars als belangrijke historische figuren zijn door de eeuwen heen door haar geïnspireerd. De tentoonstelling die in 2021-‘22 in Utrecht te zien was toonde daarvan bijzondere voorbeelden.  Ook is haar speciale plaats naast Jezus voor het eerst dit jaar (voorzichtig) naar voren gebracht in een tweede deel van The Passion (nota bene opgenomen in Doetinchem). De magische ontwikkeling die te bespeuren valt in haar rol als volstrekt onafhankelijke en authentieke vrouw sinds loopt van 2000 jaar geleden tot nu als een rode draad door deze serie.

  1. 22 september 2022

De val van de Godin

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is volkomen uit balans geraakt in de afgelopen eeuwen. Ooit bestond echter een tijd waarin er wel degelijk sprake was van een egalitaire samenleving. In die periode werd de Moedergodin als vanzelfsprekend aanbeden vanwege het  leven-gevende aspect van het vrouwelijke. Een bekend voorbeeld is de Egyptische godin Isis. Zij kreeg als titel godin van de Wijsheid waarmee zij past in de traditie van Sophia, de Bijbelse personificatie van de wijsheid volgens het joods mysticisme, als de vrouwelijke gedaante van God. Je vind haar in vele culturen terug in verschillende vormen zoals ook die van Maria Magdalena.

  1. 20 oktober 2022

Matilda van Canossa, markgravin van Toscane en Emilia Romagna

Een prachtig voorbeeld van vrouwelijk leiderschap van een 11de eeuwse gravin die bekend staat om haar bijzondere relatie met paus Gregorius VII, een belangrijk kerkhervormer in zijn tijd. Matilda dankt daar zelfs de titel ‘Koningin van het Vaticaan’ aan. Een verbazingwekkende dame die veelvuldig op symbolische wijze wordt verbeeld in de kunstgeschiedenis als het goddelijk vrouwelijke. In de afgelopen jaren werd haar rol eveneens in verschillende boeken onder de aandacht gebracht.

  1. 17 november 2022

Jeanne d’Arc, de Maagd van Orléans

Op Maria Magdalena na is Jeanne d’Arc wel de allerberoemdste heilige van Franse bodem Deze legendarische vrouw uit de 15de eeuw staat weer volop in de belangstelling, in 2019 verscheen er opnieuw een film over haar bijzondere heldinnenol in de honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Evenals Mathilda ontving ze op 13 jarige leeftijd 'de stem van God', wat haar de kracht gaf om de strijd aan te gaan in deze oorlog. Ondanks haar korte leven slaagde ze erin een van de beroemdste Franse vrouwen ooit te worden.

  1. 16 februari 2023

Lorenzo de’Medici, Il Magnifico en het ‘Heilig Huwelijk’

Natuurlijk staat deze beroemde telg uit het geslacht van de Florentijnse bankiersfamilie bekend om zijn mecenaat in de tweede helft van de 15de eeuw. Veel minder bekend is zijn bewondering voor Maria Magdalena en zijn erkenning van haar bijzondere positie naast Jezus, zij het op verborgen wijze. In die tijd stond immers de doodstraf op openlijke erkenning van het gnostische christendom. De beruchte moord op de Katharen is daar een gruwelijk voorbeeld van.

  1. 23 maart 2023

De ‘onbekende’ kunstgeschiedenis van Sandro Botticelli

Heel wat bijzondere werken van de renaissanceschilder Botticelli, beroemd om zijn wonderschone Geboorte van Venus en de Primavera waarin een ode aan de liefde wordt gebracht,  werden tijdens het schrikbewind van de dominicaanse monnik Savonarola vernield, die als een ‘razende’ Beeldenstormer door Europa trok. De raadselachtige manier waarop dit gebeurde zal menigeen verrassen. Als je beseft dat Botticelli, net als Michelangelo en vele andere kunstenaars, geadopteerd werd door Lorenzo de’Medici gaat er misschien al een lichtje branden.

  1. 20 april 2023

Een zaal vol Franse lelies

De Madonnaschilder Bernardo di Stefano Rosslli was een onbekende tijdgenoot van Botticelli die elkaar zeer waarschijnlijk hebben ontmoet in hun beider geboortestad Florence. Hij krijgt ca. 1490 een opdracht om in het Palazzo Vecchio, het toenmalige stadhuis van Florence, maar liefs drie wanden te beschilderen met de fleurs-de-lis ofwel de Franse lelies. De Franse lelie wordt eveneens gezien als het symbool van Maria Magdalena en werd behalve door het Franse koningshuis ook in het wapenschild van de familie de’Medici gebruikt. In deze zaal (de Sala dei Gigli) ontvingen De’Medici hun gasten als ze iets te vieren hadden zoals in 1490 het bezoek van de Franse Koning, beschermer van de Florentijnse Republiek.

 

Volledige agenda bekijken