Site Overlay

ANBI

Komdersuut is ondergebracht in de Stichting Pionierspunt Angerlo-Doesburg. De stichting heeft een ANBI status.

Bestuurders van de stichting zijn Sietske Lycklama a Nijeholt (voorzitter), Jolanda Berntsen (secretaris) en Beeuwe Rozema (penningmeester).

Hier kan je het jaarverslag van 2021 downloaden.