Site Overlay

Huiswerkbegeleiding

Op 13 september 2022 starten wij Komdersuut met huiswerkbegeleiding, bijles en hulp bij dyslexie. Leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs en studenten van mbo en hbo kunnen op de dinsdagmiddag in alle rust huiswerk maken en indien nodig, bijles krijgen. Een aantal van onze vrijwilligers is ook opgeleid om hulp te bieden aan kinderen en jongeren die kampen met dyslexie.

Onze vrijwilligers hebben een achtergrond in het onderwijs. De meeste zijn gepensioneerde docenten, die veel onderwijservaring hebben op verschillende niveaus.

Wij vragen een vrijwillige bijdrage, omdat wij het belangrijk vinden dat álle kinderen en jongeren, toegang hebben tot huiswerkbegeleiding en bijles. Daarom organiseren wij, tijdens de schoolweken, op dinsdagmiddag, tussen 15.00 en 17.30 uur huiswerkbegeleiding, bijles en hulp bij dyslexie.

Wij kunnen in ieder geval bijles geven bij rekenen en taal op basisschool niveau. Daarnaast ook Nederlands, Engels en economische vakken op alle niveaus van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die hulp kunnen bij de meer exacte vakken.

Heb je belangstelling of wil je je direct aanmelden, stuur dan een mail naar info@komdersuut.com.

Tekst huiswerkbegeleiding, bijles en hulp bij dyslexie
Huiswerkbegelding bij Komdersuut