Site Overlay

Vacature – Wij zoeken een Pionier

Wie zijn wij

Pioniers, een groep vrijwilligers en het bestuur van Stichting Komdersuut.

Wat is Komdersuut

Komdersuut is het pioniershuis in Angerlo, een gemeenschapshuis voor buurt- en streekgenoten en passanten. De accommodatie is een voormalige pastorie met een ruime buitenruimte en prachtig terras. Ons doel is een ‘oplaadpunt’ te creëren voor de buurt, passanten en belangstellenden, waardoor er eigentijdse vormen van zingeving en geloven ontstaan.

Waarvoor staan wij

Het pioniershuis Komdersuut (streekdialect voor ‘Kom eens langs’) wil een ontmoetingsplek zijn waar saamhorigheid uitgedragen wordt. Een plek van maatschappelijke en sociale betrokkenheid. En tegelijkertijd een plek met een horecafunctie, waar het goed toeven is. Waar iedereen zich welkom weet. Een plek waar naar elkaar geluisterd wordt en samen in stilte kan worden gezeten. Waar je kan koken, zingen, creatief zijn, spelletjes kan doen. Waar generaties elkaar ontmoeten. En waar groepen van buitenaf een activiteit of bijeenkomst kunnen organiseren.

Wat zoeken wij

Een pionier die vanuit een ondernemende mindset een coördinerende rol heeft bij het uitvoeren van alle activiteiten die georganiseerd worden. Die een netwerk creëert en onderhoud om samenwerkingsverbanden te vinden met organisaties die van betekenis zijn voor Komdersuut. Daarbij gebruik makend van de sociale kaart in Doesburg en gemeente Zevenaar. Die samen met de vrijwilligers de activiteiten vorm geeft.

Ben jij een

  • netwerker die externe contacten kan zoeken en onderhouden;
  • teamspeler die medewerkers/vrijwilligers kan stimuleren, motiveren en enthousiasmeren;
  • creatieve geest om actief en creatief activiteiten samen met anderen vorm kan geven;
  • spin in het web die goed overzicht kan houden en beheer voert in een vrijwilligersorganisatie;
  • beslisser en durf je verantwoordelijkheid te dragen en zo nodig knopen door te hakken;
  • communicatief sterke doorzetter;
  • verbinder en weet je activiteiten van Komdersuut  “in de markt” te zetten?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij

Behalve een heel prettige werkomgeving en een bezielde groep mensen, willen we graag beginnen met een werktijd van 10 uur betaald. Daarnaast hopen we dat je ook op vrijwillige basis een aantal uren beschikbaar bent. Wij werken met een overeenkomst van opdracht.

Reageren

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jolanda Berntsen (06 46836136).

Je kunt je belangstelling tot 11 december kenbaar maken door een email inclusief CV te sturen aan Jolanda Berntsen, secretaris Stichting Pioniersplek Angerlo – Doesburg.                                     

Email: berntsenjolanda@gmail.com